Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi ve Sertifika Programı

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi ve Sertifika Programı

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi ve Sertifika Programı

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi Hakkında,

Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim (A-Sekron)

Eğitim Süresi : 1 ay

Katılım Ön Koşulu : Yok

Sertifika Veren Kurum : Devlet Üniversitesi

Sertifika Kapsamı ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür boyu

Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test

KDV bedeli : Eğitim Ücrete Dahil

Ödeme Seçenekleri : Havale / EFT / Kredi Kartı

Sertifika Sınav Soru Sayısı :10

Sertifika Sınav Hakkı : 5

Sertifika Sınav Başarı Puanı : 50 puan(5 soru)

Masal Terapisi Nedir ?

Masal Terapisi,  Hikaye ve masallar ile çocukların kendilerini ifade etmeleri, ihtiyaçlarını dile getirmesini sağlayan özel bir terapi türüdür. Çocukların masal ve hikayelerle kendilerini ifade etmesini sağlayan özel bir terapi yöntemidir. Masal terapisi,  Çocukların karşılaşabileceği duygusal, düşünsel, davranışsal ve de fiziksel sorunlarını masal ile aşmayı sağlayan bir terapi şeklidir.
Masal terapisi, çocuklara problemine uygun seçilen masallar ile fayda sağlaması için masallar ile yapılan bir terapi şeklidir. Masal, çocukların hayal gücüne ve bilinç altına etki yaptığı için doğru masallar da hayalleri ve bilinçaltını kanalize etmektedir. Her masal içerisinde bir mesaj vardır ve çocuklar masallar ile bilinçaltına mesajları almış olurlar. Doğru masallar da doğru mesajları iletmiş olurlar.
Masal Terapisi çocuklar ve yetişkinler için teröpotik amaç için kullanılan bir yöntemdir.
Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.
Masal terapisi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir psikoloji yönüdür.
Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

Masal Terapisti Kimdir?

Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikâyetçi vakalarla çalışmaktadır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitiminin Amacı Nedir?

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi sadece bir masal okuma değildir. Gümüşhane Kürtün Masal terapisi eğitiminin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır.
Gümüşhane Kürtün Masal terapisi eğitimi teknikleri ile çocuklar ve yetişkinler, duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir.
Gümüşhane Kürtün Masal terapisi empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olmayı geliştirir.
Gümüşhane Kürtün Masal terapisi eğitimi ile yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.
Gümüşhane Kürtün Masal terapisi eğitimi ile kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar.
Çocuk masalları ile çocuğun kendini ifade edebilmesi, günlük yaşamında bazı problemleri çözebilmesi ve olumsuz olan davranışlarını değiştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir.
Masal Terapi Tekniği 3 -13 yaş arasında kullanılır ve kendini anlatamayan ve travmatik çocuklarda yüksek etkinliktedir. Hangi masalların nerede kullanılacağı çok önemlidir. Bu eğitim bu doğru konumlandırmayı ve kullanım şeklini içermektedir.
Masal terapisi, oyun terapisi tekniğiyle birlikte kullanılınca daha etkili sonuçlar elde vermektedir

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Uygulayıcı Eğitim İçeriği Nelerdir?

Masal Nedir?
Masal Terapisi Nedir?
Masal ve Çocuk Arasındaki Bağ Nasıldır?
Masal Terapisi Eğitimi Kimlere Uygulanır?
Masal Terapisi Eğitim Teknikleri Nelerdir?
Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır?
Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir?
Masal Terapisti Kimdir?
Masal Terapisi Eğitimi Süresi ve Süreci Nasıl Olmaktadır?

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Kimler Katılabilir?

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Doktorlar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Sağlıkçılar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Psikologlar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Psikolojik Danışmanlar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Aile Danışmanları,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Pedagoglar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Psikiyatrlar,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Çocuk Gelişim Uzmanları,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Özel Eğitim Uzmanları,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Sosyal Hizmet Uzmanları,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Rehber Öğretmenler,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Sınıf Öğretmenleri,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Okul Öncesi Mezunları,
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimine Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve ilgi duyan ebeveynler.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi İstihdam Alanları

Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Hastanelerde,
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Eğitim kurumlarında,
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Aile danışma merkezlerinde,
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Ana okullarında,
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Kreşlerde
Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile Psikiyatri merkezlerinde eğitimin getirdiği kazanım ve yeterliklere ve etik değerlere uygun şekilde çalışabilirsiniz.
Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi İle Fayda Sağlanan Vakalar

Masal terapisi eğitimi ile depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları
Masal terapisi eğitimi ile ailede yaşanan çatışma,  boşanma ya da ayrılık durumları,
Masal terapisi eğitimi duygusal, fiziksel yâda cinsel tacize uğramış çocuklar,
Evlat edinilmiş çocuklar,
Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,
Aile içi şiddet gören çocuklar,
Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
Kısaca masal terapisi ile çocuklara yönelik bir çok vakanın ortaya konulması ve belirtilerinin gözlemlenmesini sağlanabilir.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi Uygulamaları

Masal terapisi eğitimin de deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır. Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan sonra devamında analizler yapma ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma vb . çalışmalardan oluşur.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi Sertifikasının Katılımcılara Faydaları

Masal Terapisi Eğitimi Sertifikası ile katılımcılara masalın dünyasına alır ve çocuklar için masalın önemini kavratır.

Masal terapisi eğitimi sertifikası ile katılımcılar masal terapisi tekniklerini öğrenir.

Masal Terapisi Eğitimi sertifikası ile katılımcılar masal terapisti olmaya hak kazanır.

Masal Terapisi Eğitimi sertifikası ile katılımcılar öğrendiği yöntem ve tekniklerle çocukların psikolojik, travmatik, davranışsal bozuklukları gibi durumlarda masal ile fayda sağlamayı öğrenirler.


DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE EĞİTİM İÇERİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ARAYIN: 0535 476 37 12


Masal Terapisi Eğitimi sertifikası ile katılımcılar kendine saygısı olan, farkındalık bilincinde olan çocukların yetişmesine katkı sağlar.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi Eğitimi ile Çocukların Kazanımları

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, masal okumaktan ziyade çocukların kendileri iyi hissetmeleri sağlayan bir terapi yöntemidir.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, çocukların kendini doğru ifade etmesini sağlar.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, Çocukların iç dünyasını girerek onları daha iyi anlamamızı sağlar.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, Çocukların hayal dünyasını ve düşünsel becerilerini geliştirmeyi sağlar.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, Çocukların sosyal yetenekleri yanında hem aile hem de çevresel iletişimleri geliştirmesini sağlar.

Gümüşhane Kürtün Masal Terapisi eğitimi, Çocukların günlük hayatta gördüğü objeleri, canlıları daha iyi anlamasına ve kavramasına yardımcı olur.

Çok Talep Edilen Diğer Eğitimimiz,

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

Meb Egzersizleri

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar yapılır.