Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 200 Saat Uzaktan Eğitim

Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 200 Saat Uzaktan Eğitim

Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 200 Saat Uzaktan Eğitim

 

    Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Hakkında

 • Katılım Ön Koşulu: Yok
 • Eğitim Süresi: 1 ay
 • Eğitime Ulaşım: 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu: Var
 • Sınav Uygulama Şekli: Uzaktan Eğitim Sistemiyle
 • Sertifika Sınav Türü: Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı: 20
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı: min. 50 puan (10 doğru cevap)
 • Sertifika Sınav Hakkı: 3
 • Gönderilecek Belgeler: Sertifika
 • Eğitim Ücreti: 399 TL (Eğitim, sertifika ve KDV dahildir)
 • Kargo Bedeli: Ücretli
 • KDV Bedeli: Eğitim ücretine dahil
 • Ödeme Seçenekleri: Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı

 

Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

Giresun Yaratıcı drama eğitimi; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir (San;1991).

 

Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi nin Eğitimde ki Önemi

 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi, Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Hayal gücünü geliştirir.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Bağımsız düşünebilmeyi sağlar
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) kazandırır,dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesini sağlar.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kendini ifade etmede güven kazanır.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
 • Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi nin Yararları

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

–  Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

–  Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

– Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi, yukarıda sayılan yararların hiçbirini sağlamasa en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi nin Hedefleri

Günümüz eğitim sistemi içinde, yaratıcı dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıralanabilir (Adıgüzel 1993 ve Üstündağ1998): Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve kararverme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma,imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Yöntemleri

Yaratıcı drama uygulamalarında genellikle 5 tür uygulama aşaması vardır.
Isınma ve Rahatlama Çalışmaları: Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlemyetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.
Doğaçlama: Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu yada temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zamanda bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.

 

Giresun Yaratıcı Dramanın Eğitiminin Genel Amaçları

 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile İletişim becerileri geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Moral değerleri geliştirme • Kendini tanımak
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Dil becerilerini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Hayal gücünü geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Dinleme becerilerini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama Eğitimi nin Kullanıldığı Alanlar Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama eğitimi, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitiminin Kullanıldığı Alanlar

Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

 

Eğitim de Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir. Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları, düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar. Oysa çocukların yetişkinleri örnek almasından çok yaşam konusunda deneyime ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada çocukların en çok yaptıkları şey, oyun, çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler ve bu öğrenmeler yaparak-yaşayarak olduğu için de son derece etkili ve kalıcı olmaktadır.

Araştırmacı Arthur T. Jershild, çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini, oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.

Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Planı Örneği

Yaratıcı drama çalışmaları için hazırlanacak olan planlar, drama uygulaması yapılacak olan grubun yapısı veözellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Katılımcıların yaşları, gelişim özellikleri, meslekleri varsa diğer özellikleri, daha önce bir drama yaşantısı geçirip geçirmedikleri göz önünde bulundurularak hedefler belirlenmelidir. Belirlenmiş olan hedeflere uygun olarak içerik oluşturulmalıdır. Aşağıda hedefleri belirtilen bir drama ders planı verilmiştir. Hazırlanmış olan bu plan 3 saatlik (150 dakika) vebir oturumluk drama dersi için oluşturulmuştur.

 

Hedefler,

 1. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme.
  2. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme.
  3. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme.
  4. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme.
  5. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme.
  6. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme.
  7. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Grupla çalışmaya istekli oluş.
  8. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi ile Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Katılımcıları Program Sonunda

 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Yaratıcı Drama kavramlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ileYaratıcı Dramayı herhangi bir ders için yöntem olarak kullanması,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Yaratıcı Dramayı kendi başına bir ders olarak yürütebilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Dramayı kullanarak program geliştirebilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Drama, Eğitim, Sanat ve diğer alanlar ilişkisini kurması,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Drama alan yazınına hakim olması,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Çocuk oyunları kavramlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

 

    Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programımız toplamda 200 saat veya 320 saat süren daha çok öğretmenlere ve halk eğitim merkezlerinde kurs açmak isteyenlere yönelik hazırlanmış, alanında Profesör eğitmenlerin gözetiminde uzman kişilerce hazırlanmış kaliteli ve verimli bir eğitim programıdır.

    Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programının Sonunda sonunda alacağınız Üniversite Onaylı sertifika ile isterseniz Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açabilir, isterseniz kendi okulunuzda egzersizler açabilirsiniz. okullarınızda MEB üzerinden yada Okullar Hayat Bulsun projesi üzerinden egzersiz açabilirsiniz. Alacağınız eğitim programına uygun hazırlanmış bir yıllık plan ve dilekçesi ile birlikte Meb’e başvuru yapabilirsiniz. Bu yıllık planı öğrencilerimize mail olarak göndereceğiz.

    Yaratıcı Drama gibi özel bilgi gerektiren bu alanlarda alınacak eğitimler ile hem çocuklara hem de yetişkinlere faydalı olabilir, onlara yeni bir ilgi alanı sunabilirsiniz. Yaratıcı Drama Eğitimi ile çocuklar ve yetişkinler sosyalleşebilecek, yaratıcı düşünce yapısı gelişecektir. Özellikle; çocuklar için kurgu ve gerçeklik ayrımının anlaşılma becerisini sağlanabilir. Eğitiminizin başarılı geçmesini dilerim.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimine Kimler Katılabilir?

Yaratıcı Drama Eğitimine, Psikologlar,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Psikolojik danışmanlar,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Aile danışmanları,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Sosyologlar,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Özel eğitimciler

Yaratıcı Drama Eğitimine, Çocuk gelişimciler,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Okul öncesi öğretmenleri

Yaratıcı Drama Eğitimine, Sınıf öğretmenleri,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Edebiyat öğretmenleri,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,

Yaratıcı Drama Eğitimine, Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

 

Giresun Yaratıcı Drama Eğitim Sertifikası Ne İşe Yarar ?

    Giresun Yaratıcı drama eğitimi ile eğitimini renklendirip bir çok sabah egzersizleri yaparak öğrencileri ile eğitime başlamadan önce ve ders devam ederken sınıfın dikkati dağıldığında sınıfı kolaylıkla toparlayabilecek yaptıracağı egzersizlerle çok daha verimli bir öğretmen olabilecektir. Ayrıca alacağı Yaratıcı Drama Eğitimi sadece sınıf için değil evde aile ortamında da kullanabileceği onlarca teknik öğrenecek kendi ailesine de drama ile mutlu bir yaşam sürmede katkı sağlayacaktır.

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. Yaratıcı Drama Eğitimi İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.

Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir. Giresun Yaratıcı Drama Eğitimi Dört temel dil becerisini (konuşma , dinleme, okuma , yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır.

Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

 1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
 3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
 4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
 5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
 6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
 7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Lideri Eğitmeni Olarak Çalışabilirsiniz.

 

 

Meb de Egzersiz Açabileceğiniz Diğer Eğitimlerimiz,

https://kocegitimsertifika.com/egitim/robotik-ve-kodlama-egitimi-uzaktan-egitim/

https://kocegitimsertifika.com/egitim/akil-zeka-oyunlari-ve-satranc-egitmenligi-uzaktan-egitimi/

https://kocegitimsertifika.com/egitim/akil-zeka-oyunlari-ve-satranc-egitmenligi-uzaktan-egitimi/

 

 

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

 

Giresun Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 200 Saat Sertifika Programına Katılmak İçin,

 

Meb Egzersizleri

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar yapılır.