k 16083654 IMG 20200114 WA0130
Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi
Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi

Ülkemizin beyin gücünün artmasında çok önemli katkıları olacağına inanılan Zeka Oyunları Dersi ile tanımlanacak hedef ve davranışların öğrencilere kazandırılmasının, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerinin gelişiminde ve gelişmiş insan gücünün oluşturulmasında çok önemli olduğuna, bu nedenle de Zeka Oyunları dersine gereken önemin verilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Zekâ Oyunları Dersi, ortaokullarda yeni yürütülmeye başlayan seçmeli derslerden ve tüm eğitim kademelerinde egzersiz açılabilen derslerden biridir. ZEKA OYUNLARI DERSİ ile “”öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, karşılaştıkları problemler karşısında özgün ve yeni çözüm yolları geliştirmeleri, hızlı ve doğru kararlar vermeleri, oyunlar kapsamında rekabet ortamı oluşturularak çalışma becerilerini geliştirmeleri, farklı bakış açıları oluşturabilmeleri, özgüven kazanmaları, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanmaları ve problem çözümüne yönelik olumlu tutum geliştirmeleri”” beklenmektedir

Zekâ Oyunları dersi programının odağında öğrencilerin problem çözme, iletişim ve akıl yürütme, öz düzenleme ve psikomotor becerilerinin ve duyuşsal özelliklerinin geliştirilmesi vardır. Zeka Oyunlarını eğitim yaşantılarının bir parçası haline getirecek öğrencilerin problemleri sadece sayılar ve şekillerle değil aynı zamanda gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak ve gerçek dünya sorunlarıyla ilişkilendirebilmesini bekleyebiliriz.

Zeka Oyunları Dersi ile ilgili karşılaşılan/karşılaşılabilecek en önemli güçlükler ise uygulayıcılar boyutundan bakıldığında, tabii ki dersi uzman kişilerin vermemesi, öğretmenin yetersizliği, öğretmen, öğrenci, idareci ve velilerin ilgisizliği, materyal eksikliği ve en önemlisi sonuç olarak Zekâ Oyunlarının önemsenmemesi şeklinde sıralanabilir. Çünkü özellikle zeka eğitimine ve zeka gelişimine yönelik verilecek bir eğitimin tabii ki bu alanda eğitim almış, bilinçli ve uzman kişilerce verilmesi, amaçlanan kazanımların çok daha kısa sürede ve etkin şekilde elde edilmesinde etkili olacaktır. Bu eğitimle Zeka Oyunları ve Zeka Oyunları Dersi hakkında ülkemizde genel bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

ÖĞRETİLEN ZEKA OYUNLARI

ÖĞRETTİĞİMİZ ZEKA OYUNLARI
1.TANGRAM 16. İLİŞKİLENDİRME 31. FUTOŞİKİ
2. T TANGRAM 17. JENGA 32. PATİKA
3. SOMA KÜPÜ 18. KORİDOR 33. ÇADIR
4. HANOİ KULELERİ 19. MANGALA 34. ÇİT
5. META FORMS 20. HEDEF 35. Block Buddies
6. ANTI VIRUS 21. SUDOKU 36. Candy
7. KATAMİNO 22. AMİRAL BATTI 37. Keva Colors
8. EQUALİBRO 23. ABC BAĞLAMA 38. Legolino
9. ROAD BLOCK 24. ABC KADAR KOLAY 39. Look look
10. CAMUFLAGE 25. APARTMANLAR 40. Pomela
11. QBİTS 26. SİHİRLİ PİRAMİT 41. Qwrikle
12. DİZİOS 27. ÜÇGEN BİRLEŞTİRME 42. Reversi
13. GÖRSEL DİKKAT GELİŞTİRME 28. DOMİNO BİRLEŞTİRME OYUNU 43. Rondo vario
14. SET 29. KENDOKU 44. Shapy
15. DİXİT 30. ÇARPMACA

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

1 Step 1
Bizimle İletişime Geçin
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right